• Sensorické stimulační pomůcky
  Snoezelen MSE
  Nabízíme pomůcky pro všechny věkové kategorie.
 • Sensorické stimulační pomůcky
  Snoezelen MSE
  Nabízíme pomůcky pro všechny věkové kategorie.
 • Sensorické stimulační pomůcky
  Snoezelen MSE
  Nabízíme pomůcky pro všechny věkové kategorie.

Senzorické pomůcky Snoezelen

Snoezelen-MSE (Multisensory Environment) je víceúčelová metoda, která nejčastěji využívá prostoru nebo místnosti, která je vybavena speciálními technickými pomůckami k multismyslové stimulaci. Často slouží jen k uklidnění mysli i těla. Tyto speciální pomůcky a zařízení se ve smyslu Snoezelen zahrnují zejména komponenty jako jsou bublinkové válce, hvězdné nebe, projektory s olejovými nebo tematickými kotoučky, optická vlákna, aroma lampy, zrcadlové koule, speciální pohodlný měkký nábytek, vibrační pohovky, houpačky, vodní postele a další – více viz. kapitola Kategorie. Důležitou podmínkou, aby tyto pomůcky měly požadovaný efekt, je vytvoření příjemného a útulného prostředí.

Snoezelen-MSE slouží ke stimulaci smyslů, diagnostickým a terapeutickým účelům, výukovým účelům nebo „jen“ k relaxaci, uklidnění.

Snoezelen-MSE nebo jen jeho jednotlivá zařízení jsou vhodná pro osoby s tělesným či mentálním postižením, s vývojovými poruchami, autistické, s demencí, s poruchamí učení a chování a jinými psychickými problémy. Dále se používá při rehabilitacích a rekonvalescenci lidí po úrazech (poškození tělesné i smyslové), ale i pro populaci zdravou, kde Snoezelen slouží jako prostředek k načerpání nových sil nebo u dětí k dalšímu rozvoji duševních i tělesných schopností.

Naše smyslové pomůcky jsou vhodné pro všechny věkové kategorie. Jsou finančně dostupné a lze je použivat jak v profesionálních zařízeních, jako jsou zejména:

 • psychiatrické léčebny a psychologické ordinace
 • speciální školy a zařízení
 • nízkoprahová centra pro děti a mládež
 • chráněné bydlení
 • integrační a rehabilitační centra
 • léčebny drogově závislých
 • specializované léčebny Alzheimerovy demence
 • lázeňské domy

ale i v domácích podmínkách, v čekárnách ordinací, ve školkách, na dětských hřištích atd.

Jednoduchý návod jak začít či rozšířit již existující Snoezelen místnosti nebo jak vybudovat Snoezelen i v domácích podmínkách naleznete na tomto webu v sekci Jak začít či rozšířit Váš Snoezelen. Doporučujeme před realizaci zvážit:

 • pro jaké účely (viz. výše) zařízení Snoezelen – MSE pořizujete
 • jaké finanční prostředky máte k dispozici
 • jak rozsáhlý bude soubor pomůcek (celá místnost, jednotlivé pomůcky)
 • jak velký (vhodný) prostor a máte k dispozici
 • v jakém časovém horizontu (pokud se jedná o větší soubor) chcete váš projekt realizovat
 • schopnost vašeho dodavatele dodat vše co potřebujete a navazovat na již rozpracované projekty

Přejeme si, aby vám využití pomůcek a zařízení Snoezelen – MSE pomohlo v péči o vaše pacienty nebo jen pomohlo relaxovat a uklidnit rozbouřenou mysl.

Rádi bychom Vás upozornili na velký výběr zdravotních pomůcek pro děti a dospělé s tělesným postižením, které najdete na stránkách www.prolifeweb.cz  

 

Díky letitým zkušenostem firma Rompa®, jeden z našich hlavních dodavatelů, vyvinula řadu produktů a na míru vytvořených prostředí na základě holandského principu Snoezelen®. Rompa se stala jeho předním britským poskytovatelem a následně rozvinula tento systém po celém světě prostřednictvím svých klíčových partnerů. Rompa ® vlastní ochrannou známku pro název Snoezelen®, kterou aplikuje na svoje produkty.
Výrobky v naší nabídce označené kódem RU jsou výrobky firmy Rompa a jsou tudíž nositelem ochranné známky Snoezelen®,.
Proto, když koupíte značku Rompa®, víte, že kupujete produkt Snoezelen a s ním vynikající kvalitu.
Snoezelen® se stále vyvíjí a jeho principy a výhody jsou velmi významné pro jednotlivce po celém světě.

 

Doprava GEIS zdarma nad 5 000 Kč

Zavolejte nám: +420 773 252 633

X