Snoezelen ZŠ, Nový Bydžov

ZŠ, Nový Bydžov
(2017)
Děti se specifickými vzdělávacími potřebami a zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Zdravotním postižením se rozumí mentální, tělesné, zrakové, sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování. Zdravotním znevýhodněním dítěte je zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení nebo chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání.
Dodáno : bublinkový válec, optická vlákna + zdroj, CD, míče, housenka
Realizace : objednavatel

Doprava GEIS zdarma nad 5 000 Kč

Zavolejte nám: +420 773 252 633

X