Domov pro seniory Havlíčkův Brod (2019) Domov se zvláštním režimem chce být místem, kde se v bezpečném a klidném prostředí zachovává důstojnost a jedinečnost každého klienta a kde jsou zaměstnanci s klienty v partnerském kontaktu. Domov usiluje o zmírnění důsledků demence, včetně Alzheimerovy choroby, které by jinak vedly k nezajištění základních potřeb, sociální izolovanosti a […]
Číst celé
Centrum Orion, Rychnov nad Kněžnou (2020) Pomáháme dětem se zdravotním postižením. Zajišťujeme osobní asistenci a sociálně aktivizační služby. Provozujeme centrum denních služeb. Pořádáme jednodenní akce, letní tábory a rekondiční pobyty s možností canisterapie a hipoterapie. Dodáno : optická vlákna, bublinkový válec, plazmová koule, bezdrátový interaktivní ovladač Realizace : dodavatel navrhl rozmístění, objednavatel zajistil montáž
Číst celé
Stacionář Cesta, Náchod (2020) Nestátní nezisková organizace, která poskytuje pomoc hendikepovaným osobám se zdravotním postižením při překonávání psychických, fyzických, sociálních a jiných důsledků jejich postižení. Dodáno : bublinkový válec, projektor + kotoučky, Hvězdné nebe, vodní postel, bublinková stěna, optická vlákna Realizace : dodavatel navrhl rozmístění, montáž ve spolupráci s objednavatelem
Číst celé
SŠ a ZŠ, Vimperk (2020) Provozujeme základní školu, školní jídelnu a školní družinu. Nabízíme dětem kvalitní vzdělání v rámci školní výuky, ale také řadu volnočasových aktivit. Pro děti jsou v rámci výuky pořádány i nejrůznější aktivity jako výlety či jiné zábavné formy intelektuálního obohacení. Dodáno : projektor + kotoučky, zrcadlová koule, hvězdné nebe, luminiscenční koule […]
Číst celé
Paprsek, Velké Opatovice (2018) Poskytování sociálních služeb, ubytování a stravování mužům i ženám s různým stupněm mentálního postižení. Nabídka pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Dodáno : bublinkový válec, projektor + kotoučky, luminiscenční koule, akvárium, optická vlákna, CD […]
Číst celé
Domov Háj, Ledeč nad Sázavou (2019) Poskytujeme pobytové služby osobám s mentálním nebo s mentálním a kombinovaným postižením od 18 let věku Dodáno : Laser projektor, LED projektor + kotoučky, CD, Masážní pomůcky, optická vlákna + zdroj, pomůcky pro muzikoterapii, UV dotykový panel, vodní postel, koberec s optickými vlákny a další Realizace : dodavatel navrhl […]
Číst celé
ZŠ, Nový Bydžov (2017) Děti se specifickými vzdělávacími potřebami a zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Zdravotním postižením se rozumí mentální, tělesné, zrakové, sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování. Zdravotním znevýhodněním dítěte je zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení […]
Číst celé
MŠ a ZŠ, Želešice (2019) Škola poskytuje základní vzdělávání dětem se závažnými vývojovými poruchami chování a autismem, mentálním postižením. Dodáno : houpačka list, hvězdné nebe, abstraktní panel, zrcadlové akrylové panely, polstrované křeslo, černá skrýš, bublinkový sloup s polstrováním Realizace : dodavatel navrhl rozmístění a provedl celkovou montáž    
Číst celé
Denní centrum Mateřídouška, Sokolov (2018) Nabízíme sociální služby a provozujeme denní stacionář pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením. Dodáno : vypouklé zrcadlo, venkovní stůl, zahradní zvonky, bublinkové válce, polohovací vaky, vodní postel, osvětlené panely UV svítilna, vibrační čabraka, set bazálních pomůcek, akvárium a další Realizace : dodavatel navrhl rozmístění, montáž ve spolupráci s objednavatelem […]
Číst celé

Doprava GEIS zdarma nad 5 000 Kč

Zavolejte nám: +420 773 252 633

X